Lintas Mutiara 106

Rendah Hati

Oleh : BundaSriMin

Rendah hati adalah kemampuan seseorang  melihat dirinya sendiri secara objektif (tidak menutupi kekurangan dan kelebihan yang dimiliki) serta memperhatikan kedudukan orang lain.

Rendah hati ditunjukkan dengan mensyukuri kelebihan yang dimiliki dan memberikan kemanfaatan pada orang banyak. Menyadari akan kekurangan diri selalu belajar pada apa dan siapa saja, agar lebih baik lagi.

Rendah hati itu ditunjukkan dengan sikap percaya diri dan tidak arogan atau sombong. Rendah hati itu tidak mudah putus asa dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan.

Rendah hati akan dimiliki manusia ketika ada perasaan lemah dihadapan Allah SwT sehingga selalu memohon pertolonganNya dan perasaan kekuatan dari dalam diri pada sesama manusia.

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu sehat.