IMG_20191130_185033_856

Menjalin

Lintas Mutiara 500
Oleh : BundaSriMin

Menjalin komunikasi dan interaksi dengan orang lain akan berjalan baik dan lancar apabila pada masing masing saling menghormati.

Kebahagiaan akan didapatkan pada kehidupan manusia apabila diantara mereka menjalin hubungan dengan kejujuran dan kasih sayang.

Kepercayaan akan ada apabila mampu menjalin hubungan dengan ikatan kebaikan dan dilandasi adanya keterbukaan.

Ketenangan jiwa akan didapat pada manusia yang mampu menjalin kedekatan dengan Sang pencipa dan pada manusia yang berakhlak mulya.

Saling pengertian akan menumbuhkan harmonisasi pada suatu hubungan, apabila pada masing masing orang memiliki pemahaman, keluasan pandangan, dan kemulyaan hati serta mampu memaknai hakikat dan tujuan kehidupan.

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, amiin. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu sehat.

Purwosari, 30 November 2019
SriMinarti10Bjn