Tag Archives: haji adalah arafah

Arafah

Tidak ada yang dicari jamaah haji dalam melaksanakan ibadahnya kecuali wuquf di Arafah. Semua jamaah haji dalam keadaan apapun pada hari ini... Continue Reading

Safari Wuquf

Haji adalah Arafah. Wuquf di Arafah merupakan salah satu rukun haji yang tidak bisa ditinggalkan atau digantikan dengan dam. Sehingga setiap... Continue Reading