Tag Archives: muzdalifah

Hambal Muzdalifah

Muzdalifah terletak antara Arafah dan Mina yang wajib disinggahi atau bermalam atau mabit sebelum menuju Mina. Setelah terbenam matahari pad... Continue Reading